Ny användare |  Logga in på portalen  | Manuell inloggning
 
Startsida
Sök
Projekteringsanvisningar

Detta är senast gällande version. Gällande projekteringsanvisningar för respektive projekt hittas i projektet.

Önskas alla dokument i en ZIP-fil? Maila Systemansvarig genom att klicka här.

  
Visa: 
Visa/dölj Disciplin : 01 Generella anvisningar ‎(2)
CAD-manual.pdfCAD-manualCAD-manual2017-04-19 03:400.2
Fastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar ver3.pdfFastighetsförvaltningens projekteringsanvisningar ver3Projekteringsanvisningar ver 32016-05-09 07:010.2
Visa/dölj Disciplin : 02 Riktlinjer för energiprestanda och innemiljö ‎(1)
Bil Riktl E o I.pdfBil Riktl E o IBilaga Riktlinjer Energiprestanda och Innemiljö ver 3b2016-06-21 11:210.3
Visa/dölj Disciplin : 03 Projektgemensam gränsdragningslista ‎(1)
Mall BYGG-PM Proj.gem gränsdr.lista_ver1.xlsxMall BYGG-PM Proj.gem gränsdr.lista_ver1Mall BYGG-PM Projektgemensam gränsdragningslista_ver12016-05-09 06:570.2
Visa/dölj Disciplin : 05 Projektledare ‎(4)
Bilaga Projektledare ver 3.pdfBilaga Projektledare ver 3Anvisningar Projektledare2016-05-09 06:410.2
Checklista Överlämning projekt_fastighet.docxChecklista Överlämning projekt_fastighetChecklista Överlämning projekt_fastighet2016-05-09 06:410.2
Mall Bilaga checklista_projektledare.docMall Bilaga checklista_projektledareMall checklista projektledare2016-05-09 06:420.2
Mall Rumsfunktionsprogram version 2.docMall Rumsfunktionsprogram version 2Mall rumsfunktionsprogram ver 22016-05-09 06:420.2
Visa/dölj Disciplin : 06 Förvaltare och teknisk förvaltare ‎(2)
Bilaga Förvaltare ver 2.pdfBilaga Förvaltare ver 2Bilaga förvaltare ver 22016-05-09 06:430.2
Mall Uppdragsbekräftelse ver 1.docMall Uppdragsbekräftelse ver 1Mall uppdragsbekräftelse ver 12016-05-09 06:430.2
Visa/dölj Disciplin : 07 Arkitekt ‎(4)
Bilaga Arkitekt ver 3.pdfBilaga Arkitekt ver 3Bilaga arkitekt ver 32016-05-09 06:440.2
Mall Lokalprogram skola ver 2.xlsMall Lokalprogram skola ver 2Mall lokalprogram skola ver 22016-05-09 06:450.2
Mall Lokalprogram ver 1.xlsMall Lokalprogram ver 1Mall lokalprogram ver 12016-05-09 06:450.2
Mall Lokalprogram vårdboende äldre ver 2.xlsMall Lokalprogram vårdboende äldre ver 2Mall lokalprogram vårdboende äldre ver 22016-05-09 06:450.2
Visa/dölj Disciplin : 08 Konstruktör ‎(1)
Bilaga Konstruktör ver 3.pdfBilaga Konstruktör ver 3Bilaga konstruktör ver 32016-05-09 06:450.2
Visa/dölj Disciplin : 09 VVS ‎(5)
Bilaga Tekn anvisn Värme o Sanitet ver 4.docBilaga Tekn anvisn Värme o Sanitet ver 4Bilaga tekniska anvisningar värme och sanitet ver 42017-07-05 11:300.3
Bilaga Tekniska anvisningar Ventilation ver 4.docBilaga Tekniska anvisningar Ventilation ver 4Bilaga tekniska anvisningar ventilation ver 42017-07-05 11:330.3
Bilaga Ventilation Värme och Sanitet  ver 3.pdfBilaga Ventilation Värme och Sanitet ver 3Bilaga ventilation värme och sanitet ver 32016-05-09 06:460.2
Mall Beskr Värme, Vent o Sanitet ver 2.docxMall Beskr Värme, Vent o Sanitet ver 2Mall beskrivning värme, ventilation och sanitet ver 22016-05-09 06:460.2
Märkning av vvs- och styrsystem ver 2.pdfMärkning av vvs- och styrsystem ver 2Märkning av vvs- och styrsystem ver 22017-07-05 11:500.3
Visa/dölj Disciplin : 10 Styr, regler och övervakningssystem ‎(3)
Bilaga Styrsystem ver 3.pdfBilaga Styrsystem ver 3Bilaga styrsystem ver 32016-05-09 06:470.2
Bilaga Tekn anvisn Styrsystem ver 4.docBilaga Tekn anvisn Styrsystem ver 4Bilaga tekniska anvisningar styrsystem ver 42017-07-05 09:560.3
Märkning av vvs- och styrsystem ver 2.pdfMärkning av vvs- och styrsystem ver 2Märkning av vvs- och styrsystem ver 22017-07-05 11:340.3
Visa/dölj Disciplin : 11 El, tele och transportsystem ‎(6)
Bilaga El Tele och Transportsystem ver 3.pdfBilaga El Tele och Transportsystem ver 3Bilaga el, tele och transportsystem ver 32016-05-09 06:480.2
Bilaga Tekn anvisn El Tele o Transp.sys ver 4.docBilaga Tekn anvisn El Tele o Transp.sys ver 4Bilaga Tekniska anvisningar El Tele och Transportsystem ver 42017-07-05 09:530.3
Bilaga Tekniska anvisningar Säkerhet ver 2.docBilaga Tekniska anvisningar Säkerhet ver 2Bilaga Tekniska anvisningar Säkerhet ver 22017-07-05 11:320.3
Förklaringar till innehållsförteckningar EL ver1.pdfFörklaringar till innehållsförteckningar EL ver1Förklaringar till innehållsförteckningar EL ver12016-05-09 06:480.2
Mall Beskr el- tele- och transp.system ver 1.docxMall Beskr el- tele- och transp.system ver 1Mall Beskrivning EL- TELE- OCH TRANSPORTSYSTEM ver 12016-05-09 06:490.2
MALL Provningsprot Nöd- o Utgångsbelysn.xlsMALL Provningsprot Nöd- o UtgångsbelysnMALL Provningsprotokoll Nöd- och Utgångsbelysning2016-05-09 06:500.2
Visa/dölj Disciplin : 12 Mark och yttre VA ‎(1)
Bilaga Mark och Yttre VA ver 2a.pdfBilaga Mark och Yttre VA ver 2aBilaga mark och yttre VA ver 2 a2016-05-09 06:500.2
Visa/dölj Disciplin : 13 Brandskydd ‎(1)
Bilaga Brandskydd ver 2a.pdfBilaga Brandskydd ver 2aBilaga brandskydd ver 2a2016-05-09 06:500.2
Visa/dölj Disciplin : 14 Akustik ‎(1)
Bilaga Akustik ver2a.pdfBilaga Akustik ver2aBilaga akustik ver 2a2016-05-09 06:510.2
Visa/dölj Disciplin : 15 Geoteknik ‎(1)
Bilaga Geoteknik ver 2a.pdfBilaga Geoteknik ver 2aBilaga geoteknik ver 2a2016-05-09 06:530.2
Visa/dölj Disciplin : 16 Fukt ‎(3)
Bilaga Fukt ver 1a.pdfBilaga Fukt ver 1aBilaga Fukt ver 1a2016-05-09 06:530.2
Mall Checklista för uppr av kontrplan för byggsk ver 1.docMall Checklista för uppr av kontrplan för byggsk ver 1Mall Checklista för upprättande av kontrollplan för byggskedet ver 12016-05-09 06:540.2
Mall för fuktssäkerhetsbeskrivning ver 1.docMall för fuktssäkerhetsbeskrivning ver 1Mall för fuktssäkerhetsbeskrivning ver 12016-05-09 06:540.2
Visa/dölj Disciplin : 17 Energi ‎(1)
Bilaga Energi ver 1a.pdfBilaga Energi ver 1aBilaga energi ver 1a2016-05-09 06:540.2
Visa/dölj Disciplin : 18 Miljö och hälsa ‎(2)
Bilaga Miljö och hälsa ver 2a.pdfBilaga Miljö och hälsa ver 2aBilaga miljö och hälsa ver 2a2016-05-09 06:550.2
Mall Checklista Miljö och Hälsa 130116.docMall Checklista Miljö och Hälsa 130116Mall checklista miljö och hälsa 1301162016-05-09 06:550.2
Visa/dölj Disciplin : 19 Arbetsmiljö ‎(4)
Bilaga Arbetsmiljö ver2a.pdfBilaga Arbetsmiljö ver2aBilaga Arbetsmiljö ver2a2016-05-09 06:550.2
Checklista Arbetsmiljö ver1.docChecklista Arbetsmiljö ver1Checklista Arbetsmiljö ver12016-05-09 06:560.2
KFA Arbetsmiljörisker_projekteringsskede ver1.xlsxKFA Arbetsmiljörisker_projekteringsskede ver1KFA Arbetsmiljörisker_projekteringsskede ver12016-05-09 06:560.2
Kärnfastigheters mall för Arbetsmiljöplan ver1.xlsxKärnfastigheters mall för Arbetsmiljöplan ver1Kärnfastigheters mall för Arbetsmiljöplan ver12016-05-09 06:560.2
Visa/dölj Disciplin : 20 Sprinkler ‎(1)
Ex Principschema SP-54-8-001_PRINCIPSCHEMA SP54-8-001-rev A.pdfEx Principschema SP-54-8-001_PRINCIPSCHEMA SP54-8-001-rev AExempel Principschema SP-54-8-001_PRINCIPSCHEMA SP54-8-001-rev A2016-05-09 06:570.2