/
 Ny användare |  Logga in på portalen  | Manuell inloggning
 
Startsida
Sök
Registrera ny användare
INFORMATION ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGEN (1998:204)

Kärnfastigheter tillämpar bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204). Personuppgiftslagen syftar till att hindra att den personliga integriteten kränks genom behandling av personuppgifter. Vi vill därför informera Dig om hur vi behandlar Dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig, d v s den som ansvarar för behandlingen av personuppgifterna är

Kärnfastigheter
Drottninggatan 7, 252 21 Helsingborg

I samband med att du registrerar dig som användare i systemet lämnar du uppgift om ditt namn, adress, telefonnummer, titel samt organisationstillhörighet. De av dig lämnade personuppgifterna hanteras i systemet dels för behörighet i systemet, dels för upprättande av diverse adresslistor som rör projekten.

Du har rätt att en gång per kalenderår efter skriftlig begäran få information om vilka av Dina personuppgifter som behandlas hos Kärnfastigheter., begäran om registerutdrag. Blankett tillhandahålls av Kärnfastigheter.

Upptäcker Du att personuppgift är felaktig, t ex felstavat namn, eller önskar närmare information om hur Dina personuppgifter används ber vi Dig kontakta Kärnfastigheter.